zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093632{main}( )../index.php:0
20.0023189744mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093632{main}( )../index.php:0
20.0024189744mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Skład
Imię i nazwisko: *Xavier Hernández Creus – Xavi
Przydomek: Xavi
Wiek: 41 lat
Data urodzenia: 1980-01-25
Miejsce urodzenia: Terrasa
Narodowość: Hiszpan
Wzrost: 170 cm
Waga: 69 kg
Pozycja: Pomocnik
Numer na koszulce: 6


Xavi to jeden z najlepszych ?rodkowych pomocników na ?wiecie. Obdarzony niezwyk?ym talentem, ?wietnym przegl?dem gry, kreatywno?ci?, b?yskotliwo?ci? i doskona?? technik?, jest najcelniej podaj?cym zawodnikiem w lidze hiszpa?skiej. 90% poda? Xaviego trafia do adresata, za? kunszt jego prostopad?ych poda? otwieraj?cych drog? do bramki przeciwnika zna ca?y pi?karski ?wiat. Dzi?ki swej wrodzonej skromno?ci, determinacji, pracowito?ci i mi?o?ci do klubu zyska? w?ród kibiców podziw i szacunek, o jakim marz? m?odzi ludzie pragn?cy w przysz?o?ci wyst?powa? na Camp Nou. Mimo m?odego wieku Xavi jest ju? symbolem FC Barcelony. Jest chlub? Katalonii. Jest godnym kontynuatorem legendarnej wizji gry Josepa Guardioli.

Xavi urodzi? si? 25 stycznia 1980 roku w Terrassie, katalo?skim mie?cie zamieszkuj?cym 200.000 ludzi. Od pocz?tku marzy?, by zagra? w swojej ukochanej FC Barcelonie. Xavi to jeden z tych pi?karzy, którzy rozpoczynali z ni? sw? przygod? od najm?odszych lat. Hiszpan do??czy? do szkó?ki klubu w wieku 11 lat. Szybko przechodzi? przez kolejne szczeble pi?karskiej edukacji w La Masii - legendarnej kopalni talentów FC Barcelony.

1997/98

Xavi na tyle dobrze gra? w zespo?ach m?odzie?owych, ?e ju? na sezon 1997/98 do??czy? do kadry Barcelony B. By? mózgiem zespo?u trenera Jordiego Gonzalvo, który awansowa? do Secunda Division, czyli najwy?szej ligi, w jakiej mog? gra? zespo?y rezerw. Ogromny talent Xaviego b?yskawicznie dostrzeg? holenderski szkoleniowiec pierwszej dru?yny - Louis van Gaal, który powo?a? m?odego Katalo?czyka na mecze w Superpucharze Hiszpanii przeciwko klubowi RCD Mallorca. Gdy 11 (inne ?ród?a podaj? te? 17 albo 19) sierpnia 1998 roku Xavi debiutowa? w pierwszej dru?ynie mia? dopiero 18 lat. I nie do??, ?e wyst?pi? od pierwszej minuty, to na dodatek zdoby? bramk?. Cudowny debiut by? jednoznaczn? prognoz?, co do jego kolejnych losów w klubie ze stolicy Katalonii.

Barcelona B
33 mecze, 2 gole (Segunda Division B)

1998/99

Van Gaalowi na tyle przypad?a do gustu gra Xaviego, ?e powo?a? go z rezerw do pierwszej kadry w trakcie sezonu 1998/99. Holender dobrze przewidzia?, ?e taki zawodnik jak Xavi b?dzie najlepszym nast?pc?, odchodz?cego ju? od dawnej wielkiej formy i coraz cz??ciej trapionego kontuzjami, Josepa Guardioli. Bo tylko Katalo?czyk zast?pi Katalo?czyka. Xavi spe?ni? swoj? rol?: wykaza? si? pomys?owo?ci? i ambicj? w grze, a Duma Katalonii zdoby?a Mistrzostwo Hiszpanii.

Barcelona B
28 meczów (Segunda Division)

Barcelona A (nr 26. na koszulce)
17 meczów, 1 gol (Primera Division)
6 meczów (Liga Mistrzów)

1999/00

Podczas wakacji 1999 roku odby?y si? w Nigerii M?odzie?owe Mistrzostwa ?wiata do lat 21, na których w trykocie reprezentacji Hiszpanii z barcelonistów, oprócz oczywi?cie Xaviego, wyst?pi? równie? Gabri (wtedy jeszcze ofensywny pomocnik i pi?karz Barcelony C). Hiszpania wywalczy?a z?oty medal, a to oznacza?o z kolei, ?e wyst?py w rezerwach Barcy b?d? ju? dla Xaviego wspomnieniem. I takowo? si? sta?o. Przez wi?ksz? cz??? sezonu 1999/00 Xavi mia? sta?e miejsce w podstawowej jedenastce Barcelony. Guardiola wówczas g?ównie leczy? kontuzj?. M?ody Katalo?czyk wykorzysta? sw? szans?, gra? ze ?wie?o?ci?, której od dawna nie widziano u schematycznego Josepa. Barca natomiast zaj??a w tym sezonie drugie miejsce w lidze; van Gaal po?egna? si? ze stanowiskiem.

Barcelona A (nr 26. na koszulce)
24 mecze (Primera Division)
10 meczów, 1 gol (Liga Mistrzów)

2000/01

Po ?wietnych wyst?pach w kadrze u-21, tylko kwesti? czasu by? debiut Xaviego w "doros?ej" kadrze narodowej Hiszpanii - a nast?pi?o to 15 listopada 2000 roku w spotkaniu przeciw reprezentacji Holandii. Wcze?niej jednak Xavi odniós? kolejny sukces. W czasie letniej Olimpiady w Sydney, jego reprezentacja dosz?a a? do fina?u i wywalczy?a srebrny medal. Gdy potem przyby? na pierwsze klubowe treningi nowego sezonu sternikiem pi?karskiej kadry by? ju? Hiszpan Llorenzo Serra Ferrer. Pod koniec sezonu Serra Ferrera zast?pi? legendarny napastnik FC Barcelony z lat 70-ych, Carles Rexach, jednak Barca uplasowa?a si? dopiero na 4. miejscu w Primera Division. Xavi wyst?powa? w trykocie z bordowo-granatowymi pasami z podobn? regularno?ci?, co rok wcze?niej.

Barcelona A (nr 16. na koszulce)
20 meczów, 2 gole (Primera Division)
3 mecze (Liga Mistrzów)
6 meczów (Puchar UEFA)

2001/02

Gdy Guardiola odszed? w wakacyjnym oknie transferowym do w?oskiej Serie A (a dok?adniej do Brescii), Xavi oczywi?cie zast?pi? idola w obowi?zkach g?ównego rozgrywaj?cego. Barca pod wodz? Rexacha zaj??a w Primera Division ponownie dopiero 4. miejsce. Po ligowej batalii przyszed? czas na azjatycki mundial, na który Xavi zosta? powo?any, cho? jego reprezentacja wypad?a na samym turnieju tak, jak zawsze - czyli bezbarwnie.

Barcelona A (nr 6. na koszulce)
35 meczów, 4 gole (Primera Division)
14 meczów (Liga Mistrzów)

2002/03

W stolicy Katalonii ponownie postanowiono zatrudni? van Gaala, tym razem przynios?o to jednak klubowi same szkody. Jego nast?pc? zosta? Serb Radomir Anti?. U obydwu trenerów Xavi pe?ni? wa?n? funkcj?, cho? za van Gaala nie gra? najlepiej (zreszt? jak chyba ka?dy w dru?ynie). Barca zaj??a fatalne 6. miejsce w Primera Division. W wyniku przedterminowych wyborów na prezydenta klubu wygra? Joan Laporta i od tego momentu rozpocz??a si? nowa era w historii FC Barcelony.

Barcelona A (nr 6. na koszulce)
29 meczów, 2 gole (Primera Division)
14 meczów, 1 gol (Liga Mistrzów)

2003/04

Pocz?tkowo Xavi nie imponowa?, co innego w rundzie rewan?owej: gra? wówczas jak z nut, by? jednym z najlepszych w ekipie nowego trenera, Franka Rijkaarda. By? mo?e przyczyn? relatywnie s?abej postawy Katalo?czyka by?a zmiana pozycji: od pocz?tku kadencji Rijkaard ustawia go bardziej z przodu, odci??aj?c go nieco z zada? defensywnych na rzecz (w przypadku drugiej cz??ci sezonu) Edgara Davidsa. Duma Katalonii ostatecznie zaj??a drugie miejsce w lidze. Przed wakacjami Xaviego odby?y si? jeszcze pi?karskie Mistrzostwa Europy, jednak gracz Barcy, podstawowy zawodnik reprezentacji Hiszpanii, nie zaliczy? wraz z kolegami tej imprezy do udanych, bo jego zespó? nawet nie wyszed? z grupy. Cho? z drugiej strony finalistami turnieju by?y Portugalia i Grecja (pó?niejszy zwyci?zca), wi?c jest to swego rodzaju usprawiedliwienie dla kiepskiego wyniku Iberyjczyków.

Barcelona A (nr 6. na koszulce)
35 meczów, 5 goli (Primera Division)
7 meczów, 1 gol (Puchar UEFA)

2004/05

Xavi wraz z nowym nabytkiem, Portugalczykiem Deco, utworzy? par? rozgrywaj?cych, ustawionych tu? za el tridente Ronaldinho-Eto'o-Giuly. Za defensyw? w linii pomocy odpowiada? Meksykanin Rafael Marquez. Barca odzyska?a po sze?ciu latach tytu? Mistrza Hiszpanii. Jedyne, czego wówczas do pe?ni szcz??cia barcelonistom zabrak?o, to puchar Ligi Mistrzów. Sam? gr? Xaviego z tego sezonu mo?na z czystym sumieniem opisywa? w samych superlatywach.

Barcelona A (nr 6. na koszulce)
36 meczów, 3 gole (Primera Division)
8 meczów (Liga Mistrzów)

2005/06

To najbardziej pechowy sezon w karierze Xaviego. 2 grudnia 2005 roku podczas treningu dozna? on tak powa?nej kontuzji, ?e wykluczy?a go z gry w barwach blaugrana przez pi?? miesi?cy. Jednak?e, tak jak kiedy? Xavi zast?pi? z dobrym skutkiem Guardiol?, tak w tym przypadku z dobrym skutkiem zast?pi? Xaviego Andres Iniesta. Nie nale?y jednak zbytnio przecenia? tego porównania, bo Xavi, gdy dozna? urazu, mia? dopiero 25 lat i jeszcze najlepsze lata gry przed sob?. Ale nale?y, czy wr?cz trzeba, cieszy? si? z bogactwa katalo?skich rozgrywaj?cych. Xavi powróci? do sk?adu 29 kwietnia 2006 roku w meczu przeciwko Cadiz, jednak nie odzyska? dobrej formy do ko?ca sezonu. Móg? niemniej ?wi?towa? sukcesy Barcy: zdobycie po raz drugi z rz?du Mistrzostwa Hiszpanii i upragnione wygranie Ligi Mistrzów. Zbli?a?y si? tymczasem Mistrzostwa ?wiata. Selekcjoner kadry narodowej Hiszpanii, Luis Aragones, dla którego Xavi by? liderem zespo?u - zaryzykowa? powo?uj?c go do sk?adu na mundial w Niemczech. Nikt si? tego nie spodziewa?, ale gracz Barcelony zosta? najlepszym pi?karzem pierwszego meczu w grupie przeciw Ukrainie, zako?czonego pogromem naszych wschodnich s?siadów w stosunku 4:0. W kolejnych meczach jednak gra? ju? s?abiej, mimo to wyst?powa? w ka?dym spotkaniu, a? Hiszpani? nie wyeliminowa?a ekipa Francji w 1/8 fina?u (3:1 dla dru?yny Les Blues).

Barcelona A (nr 6. na koszulce)
15 meczów (Primera Division)
4 mecze (Liga Mistrzów)

2006/07

Jak do tej pory Xavi ostro rywalizuje o miejsce w podstawowej jedenastce z Iniest?. Jaki b?dzie wynik tego pojedynku? Jedno jest pewne - zyska na tym FC Barcelona. Znaj?c jednak niez?omny charakter bohatera tej opowie?ci: nie da on za wygran? i b?dzie walczy? do upad?ego o miejsce w wyj?ciowym sk?adzie.

Barcelona A (nr 6. na koszulce)Statystyki

W barwach FC Barcelony w Primera Division (do ko?ca sezonu 2005/06): 211 meczów, 17 bramek

W reprezentacji Hiszpanii (do 15 listopada 2006 roku): 43 mecze, 3 bramkiBilans sukcesów

Mistrzostwo Hiszpanii: 1999, 2005, 2006
Superpuchar Hiszpanii: 2005, 2006
Liga Mistrzów: 2006
M?odzie?owe Mistrzostwo ?wiata: 1999
Srebrny medal na olimpiadzie: 2000?ród?a

Wikipedia.org
FCBarcelona.com
US.Sports.Yahoo.com
FranceFootball.fr


autor: Rados?aw Bia?ek


Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl