zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093632{main}( )../index.php:0
20.0023189744mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093632{main}( )../index.php:0
20.0024189744mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Cruyff na boisku i na ?awce

Gdyby zapyta? przeci?tnego Katalo?czyka, kto jest nieomylny, odpowiedzia?by na pewno, ?e Bóg i... Boski Johan. Od trzydziestu z gór? lat Barcelona wpatrzona jest w Holendra jak w obrazek, a co Cruyff powie, traktuje si? jak ?wi?to??.

Hendrik Johannes Cruyff, jeden z najwi?kszych pi?karzy w historii futbolu, urodzi? si? 25 kwietnia 1947 roku w Amsterdamie, jako drugi syn Manusa Cruyffa i Nel Cruyff-Draaier. Jego rodzina nazywa?a go na pocz?tku Jopie, potem Johan. Dorasta? w Amsterdamie, w dzielnicy o nazwie Betondorp, nieopodal stadionu De Meer, na którym gra? wtedy Ajax Amsterdam. Jego ojciec by? dostawc? owoców dla klubu i chlubi? si? wizytówka, na której napisane by?o: "g?ówny dostawca Ajaxu". Futbol by? wi?c obecny w jego ?yciu od samego pocz?tku. Zaczyna? gra? w pi?k? na ulicy, co pi?knie pokazuje w humorystycznej scence (ma?y Johan trafia pi?k? w okno), film pokazywany w muzeum Ajaxu. Kiedy ch?opiec mia? dwana?cie lat, ojciec zmar? na atak serca. Johan bardzo prze?y? jego ?mier?. T?skni? za ojcem i, jak wtedy twierdzi?, wci?? czul si? jego obecno??. Po ?mierci ojca, matka Johana podj??a prace w charakterze sprz?taczki w Ajaksie, aby uzyska? dodatkowe dochody. W tym czasie m?ody Cruyff by? ju? osob? znan? bywalcom stadionu. Zdarza?o mu si? kopa? pi?k? ze sportowcami graj?cymi w pierwszej dru?ynie. Johan zacz?? grac w zespole m?odzie?owym tego klubu ju? jako dziesi?cioletni ch?opiec. Szybko zwróci? na siebie uwag? kibiców i trenerów ze wzgl?du na doskonale panowanie nad pi?k?, trafna analiz? wydarze? na boisku i - co tak?e wa?ne - sk?onno?? do kwestionowania decyzji s?dziów. Cz?onkowie zespo?u tolerowali k?ótliwo?? kolegi tylko dlatego, ze Cruyff zwykle mia? racje - przynajmniej w sprawach zwi?zanych z pi?k? no?n?.

W 1962 roku czytelnicy klubowego pisma Ajaxu dowiedzieli si?, ze w klubie ro?nie talent, który warto obserwowa? podczas meczów. 24 pa?dziernika 1964 roku trener Buckingham pozwoli? siedemnastolatkowi zadebiutowa? w towarzyskim spotkaniu z Helmondia '55. Jednak prawdziwy debiut nast?pi? 14 listopada tego roku podczas wyst?pu przeciwko dru?ynie FC Groningen. Ajax rozegra? fatalny mecz, ale Cruyff strzeli? swoj? pierwsz? bramk? na trzy minuty przed ko?cem spotkania. Kariera m?odego pi?karza rozpocz??a si? wiec bardzo obiecuj?co. Na boisko wyszed? w koszulce z numerem 14 i ta liczba towarzyszy?a mu w Ajaksie i reprezentacji Holandii ju? do ko?ca kariery. "Czternastka" potrafi?a wszystko - perfekcyjnie gra? obiema nogami, nie mi?? problemów z kierowaniem pi?ki do siatki g?ow?.

By? jednym z najlepiej wyszkolonych pi?karzy ?wiata, bez problemu móg? "okiwa?" wszystkich obro?ców w??cznie z bramkarzem i pos?a? pi?k? do bramki. Kiwn??, poda? na kilkadziesi?t metrów, strzeli? niespodziewanie z daleka i znale?? si? w podbramkowym t?oku. Obro?cy wprost nie potrafili grac przeciw niemu. "Gdy ?ledzi?e? ruchy jego cia?a, a nie pi?ki, to ju? by?e? przegrany" wspomina by?y kolega z Ajaxu, Wim Suurbier. W wieku 20 lat popisa? si? niebywa?ym wyczynem - strzeli? 6 goli w jednym meczu (w tym klasyczny hat-trick). Pechowy bramkarz, Gerrit Vooys nigdy nie zapomnia? tego fatalnego, listopadowego dnia 1967 roku. "Gdyby to by? kto? inny by?oby to straszne, ale je?li chodzi o Cruyffa poczytuje to sobie za szczególny, cho? negatywny zaszczyt" - mówi? wiele lat potem.

Pi?ka zawsze go s?ucha?a, a on wymaga?, ?eby koledzy z boiska s?uchali jego. By? urodzonym przywódc?, mia? autorytet nawet w?ród starszych kolegów. To w?a?nie on najcz??ciej nosi? opask? kapitana.

Dwa lata pó?niej, w 1966 roku, Cruyff si?gn?? ze swoja dru?yna po mistrzostwo kraju. Ajax wygra? u siebie 2:0 z FC Twente. Bramki strzelili Piet Keizer i Cruyff. Zwyci?stwo to przes?dzi?o o zdobyciu przez Ajax tytu?u mistrza Holandii. W tym samym roku dziewi?tnastoletni ju? Cruyff zosta? zauwa?ony przez selekcjonera reprezentacji Holandii, George Kesslera. Zadebiutowa? w reprezentacji w meczu z W?grami i... strzeli? gola!!! W swoim drugim meczu przeciwko Czechos?owacji, rozegranym na stadionie olimpijskim w Amsterdamie, Cruyff jako pierwszy w historii reprezentant Holandii musia? zej?? z boiska po otrzymaniu czerwonej kartki. Cruyff nie milcza?, je?li czu?, ze traktowany jest niesprawiedliwie. W czasie ca?ej swojej kariery bardzo cz?sto pozwala? sobie na dyskusje z s?dziami. Wkrótce zosta? najlepszym graczem w Holandii, znanym na ca?ym ?wiecie ze swej gotowo?ci do walki i ?wietnego przygotowania technicznego. Z Cruyffem Ajax osi?gn?? niebywa?? serie sukcesów. Zdoby? z nim praktycznie wszystko co by?o mo?liwe do zdobycia. Trzy razy pod rz?d Ajax zdobywa? Puchar Europy (1971-73), zdoby? Puchar ?wiata (1972), a jego widowiskowy styl gry zyska? miano futbolu totalnego. "Nasz styl gry z lat 70-tych by? kontrolowanym chaosem" - okre?li? ten totalny futbol jego genialny wykonawca. W Ajaksie Cruyff sp?dzi? 10 lat.

Kiedy Amsterdam opu?ci? pomys?odawca futbolu totalnego, trener Rinus Michels, Cruyff tak?e zapragn?? spróbowa? czego? nowego, zw?aszcza ?e koledzy uczynili mu afront pozbawiaj?c go roli kapitana. Nie bez znaczenia by?y tu tez pieni?dze. W 1973 roku za sum? 922.000 funtów przeniós? si?, wraz ze swoim przyjacielem Johanem Neeskensem, do FC Barcelona, która zaproponowa?a mu pi?ciokrotnie wy?sz? ga?e od tej, jaka dostawa? w Ajaksie. Rekordowy transfer Cruyffa do hiszpa?skiego klubu by? w Holandii tak wielkim wydarzeniem, ze jedna z gazet napisa?a wówczas: "Nawet sprzeda? Stra?y Nocnej Rembrandta nie by?aby w stanie wywo?a? w kraju wi?kszej konsternacji"... Razem z Barcelon? wywalczy? m.in. mistrzostwo Hiszpanii, Copa del Rey, a tak?e, co chyba najbardziej cieszy?o fanów Barcy, pokona? Real Madryt na stadionie Santiago Bernabeu 5:0

Jednym z boiskowych partnerów Johana by? peruwia?ski napastnik Hugo Sotil. "Je?li doczekam si? syna, nazw? go Johan" - oznajmi? kiedy? Peruwia?czyk Holendrowi - a ty zostaniesz jego ojcem chrzestnym, l wychowamy go na wielkiego pi?karza!"

W pi?? lat po opuszczeniu Hiszpanii przez Hugo (1977), familia Sotilów powi?kszy?a si? o potomka. "Cholo" pami?ta? o obietnicy, daj?c synowi imi? Johan. Niestety, nie uda?o mi si? ustali? - czy "Boski Johan" zosta? padrino (ojciec chrzestny) Johana Solila. Natomiast jest prawie pewne, ?e dwudziestoletni ju? dzisiaj "Cholito" ma wszelkie zadatki, by pod??y? ?ladami swojego s?awnego ojca.

Johan kocha ojca, kocha Cruyffa, lecz niedo?cignionym idolem jest dla niego Diego Maradona. I fascynuje go jeszcze inny Argenty?czyk, Javier Saviola. Te? skromny wzro­stem, a wielki duchem.

Z numerem 9 na koszulce (zamiast numeru 14 z Ajaxu) Cruyff gra? w Barcelonie przez pi?? sezonów, od 1973 do 1978 roku; w 139 meczach strzeli? 47 bramek. W 1978 roku zagra? ostatnie spotkanie w czerwono-niebieskiej koszulce hiszpa?skiego klubu - ironia losu sprawi?a, ze by? to mecz przeciw Ajaxowi. Cho? w sensie sportowym nie straci? nic ze swojej klasy, to jednak straci? pieni?dze, poniewa? oszuka? go wspólnik. Dla podreperowania finansów postanowi? przenie?? si? do Stanów Zjednoczonych, gdzie akurat próbowano zainteresowa? ludzi pi?k? no?n? i w tym celu powo?ano do ?ycia lig? zawodowa, ?ci?gaj?c z Europy tamtejsze gwiazdy, przewa?nie w wieku - dla pi?karza - przedemerytalnym. Cruyff mia? wtedy 32 lata i najpierw gra? w Los Angeles Aztecs, a nast?pnie w Washington Diplomats. Wprawdzie liga wkrótce zbankrutowa?a, ale dopóki istnia?a p?acono tam znakomicie i Johan Cruyff swoje zd??y? zarobi?.

W 1974 roku Michels zosta? selekcjonerem reprezentacji, w której futbol totalny znalaz? jeszcze lepszych wykonawców, bowiem do pi?karzy Ajaksu do??czyli tak?e gracze Feyenoordu Rotterdam, w sezonie 1973-74 triumfatora Pucharu UEFA.

Holendrzy rozpocz?li mistrzostwa od zwyci?stwa 2:0 z Urugwajem, po dwóch golach Johnny'ego Repa. Pó?niej zanotowali bezbramkowy remis ze Szwecj?, a po wysokiej wygranej (4:1) z Bu?gari? mogli szykowa? si? do gry w drugiej rundzie, gdzie trafili do grupy z Argentyn?, NRD i Brazyli?. Zdaniem komentatorów w tych trzech spotkaniach podopieczni Michelsa pokazali ca?? esencj? systemu totalnego, po??czenie efektowno?ci ze skuteczno?ci?. 4:0 z Argenty?czykami, 2:0 z pi?karzami ze Wschodnich Niemiec i taki sam wynik z Brazylijczykami sprawi?y, ?e przed fina?em, w którym Holendrzy gra? mieli z gospodarzami turnieju Niemcami, byli zdecydowanymi faworytami. Jednak 7 lipca w Monachium, mimo i? od '2 minuty meczu, po bramce Johana Neeskensa z rzutu karnego prowadzili 1:0, to jeszcze w pierwszej po?owie dali sobie strzeli? dwa gole. Wynik 1:2 utrzyma? si? do ko?ca spotkania i Pomara?czowi, chocia? powszechnie uznani zostali za najlepsz? dru?yn? mistrzostw, musieli si? zadowoli? jedynie srebrnym medalem.

W ataku niepodwa?aln? pozycj? mia? lider i kapitan dru?yny, Cruyff. Wspólnie z selekcjonerem za?agodzi? napi?t? atmosfer? w zespole, kiedy przed mistrzostwami zawodnicy zacz?li si? k?óci? o sposób podzia?u pieni?dzy. Cruyff, ciesz?cy si? w?ród kadrowiczów nie mniejszym autorytetem ni? Michels, pod koniec roku otrzyma? trzeci? ju? Z?ot? Pi?k? dla najlepszego pi?karza, graj?cego w klubach europejskich.

Na mistrzostwa ?wiata 1978 z dru?yny, która cztery lata wcze?niej dotar?a do fina?u Mundialu, nie pojechali Cruyff i Willem van Hanegem. Cruyff zbojkotowa? argenty?ski turniej w prote?cie przeciw rz?dom junty, chocia? mówi?o si? tak?e o jego konflikcie z selekcjonerem, a van Hanegemowi nie spodoba?o si?, ?e Haan i Krol nie chcieli sk?ada? pieni?dzy z reklam do wspólnej kasy. Nasz bohater nigdy wi?cej nie zagra? w Reprezentacji, w której wyst?pi? w 48 meczach i strzeli? 33 bramki. Holandia przegra?a w Finale z Argentyn? 3:1.

Po powrocie do Europy zatrudni?o go hiszpa?skie Levante Walencja, potem przygarn?? go Ajax, z którym wywalczy? kolejne dwa tytu?y mistrza Holandii. To od niego uczy?o si? wtedy nowe pokolenie talentów Ajaxu: Marco van Basten, Frank Rijkaard, John van 't Schip czy Soony Silooy. Znów b?yszcza? i zdobywa? bramki; w sumie strzeli? ich dla Ajaxu 204 w 275 meczach i w klasyfikacji najskuteczniejszych ust?puje tylko Pietowi Keizerowi. W 1983 roku zrobi? co? równie kontrowersyjnego, jak odej?cie do Barcelony. Kiedy prezydent Ajaxu Ton Harmsen og?osi? w 1983 roku, ze Johan Cruyff jest ju? zbyt stary, obra?ony pi?karz podpisa? kontrakt z odwiecznym rywalem Ajaxu, Feyenoordem Rotterdam. Nienawi?? kibiców obu klubów jest tak wielka, ze kiedy w po?owie lat 70-tych cala Holandia ogl?da?a w kinach film o Cruyffie, tylko kina Rotterdamu ?wieci?y pustkami... Pi?karzom z De Kuip pomóg? wygra? Eredivisie (po raz pierwszy od 9 lat) i zdoby? Puchar Holandii. W maju 1984 roku, po uko?czeniu 37 lat, poinformowa?, ze zawiesza buty na ko?ku. "Jestem profesjonalist?. Nie mog? mówi?, ?e jestem stary, zm?czony i prosi? o wystawienie mnie na pó? meczu. Wszystko, albo nic..." - o?wiadczy? na po?egnanie.

Powróci? do Ajaksu, tym razem w charakterze dyrektora technicznego a wkrótce potem trenera. Ajax pod jego kierownictwem zdoby? dwa razy Puchar Holandii, i powróci? na europejskie salony: w 1987 roku van Basten i spó?ka zdobyli Puchar Zdobywców Pucharów (w finale 1:0 z Lokomotivem Lipsk) a rok pó?niej dotarli do fina?u tych rozgrywek (1:2 z KV Mechelen).

Z Barcelon? Cruyff zacz?? pracowa? w roku 1988, kiedy to zespó? zosta? przez niego zupe?nie przemodelowany. Drugim trenerem zosta? Carles Rexach. Cruyff od razu ustawi? zawodników po swojemu. Ten proces nie dotyczy? tylko pierwszej dru?yny. Takze Barcelona B stosowa?a tak samo ofensywny styl gry. Takie wyrównanie sprawi?o, ?e w przysz?o?ci m?odzicy mieli prostsz? drog? do pierwszego zespo?u. Bez w?tpienia ten sposób zarz?dzania w pe?ni wyt?umacz? sukces Cruyffa. W ten sposób kontynuowa? dzie?o swego pierwszego mistrza - Rinusa Michelsa. Swoje metody trenerskie przedstawia w nast?puj?cy sposób: "W pi?ce no?nej sprawa jest prosta. Albo jeste? na czas, albo spó?niasz si? o u?amek sekundy. Je?li si? spó?niasz, musisz zrobi? wszystko, by nast?pnym razem by? na czas. Pi?karze zawsze maj? wiele wyt?umacze?: 'Ach, ja my?la?em to.', 'Nie wiedzia?em, ?e...' albo 'by?o po prostu odrobin? za pó?no, ?eby biec do pi?ki'. Sam by?em d?ugo pi?karzem, wiec nie musz? mi niczego t?umaczy?. Bardzo cz?sto sam wymy?la?em takie usprawiedliwienia. Znam je wszystkie. T?umaczenia si? nie licz?. Po co powtarza?:, 'Dlaczego si? spó?ni?e?? Czy nie widzia?e?...?' Albo 'Mo?e by?e? za daleko, ?eby dostrzec...?'. Pi?ka no?na to sport pomy?ek. Je?li pi?ka odskoczy od nogi, to nie b??d. B??d pope?nia ten, kto podbiega za pó?no. Ja potrafi? wy?apa? szczegó?y, a ostatecznie w?a?nie szczegó?y decyduj? o tym, czy kto? si? spó?ni do pi?ki, czy nie".

27 stycznia 1991 roku, odkryto pewne zmiany w organizmie Cruyffa. Mia? operacje serca, gdy? w wyniku ci?g?ej konsumpcji tabaki nast?pi?a infekcja. "Pi?ka da?a mi wszystko, ale niewiele brakowa?o, ?eby to wszystko zabra?y mi papierosy" - mówi? ?ongluj?c i odkopuj?c w sin? dal paczk? papierosów. Zmieni? styl ?ycia na zdrowszy, ale w wywiadach zastrzega?; "Nie pozwalam, by strach zniszczy? moje ?ycie. Wielu ludzi borykaj?cych si? z takim samym problemem przestaje ?y? normalnie. Po co w takim razie zgadza? si? na operacj??".

Zespó? pod wodz? Johana by? najbardziej utytu?owanym w historii klubu odk?d pi?ke no?n? mo?na by?o ogl?da? na ekranach kolorowych telewizorów. Od 1991 do 1994 roku 'Dream Team' zdoby? cztery kolejne mistrzostwa Hiszpanii, czyli tyle ile uda?o si? zdoby? w ci?gu poprzednich 35 lat. Jako 'dodatek' zdobyli pierwszy w historii klubu Puchar Mistrzów, pokonuj?c w 1992 roku Sampdori? Genua. Hristo Stoichkov oraz Ronald Koeman byli g?ównymi bohaterami prasy, ale do czo?owych postaci nale?eli równie? Michael Laudrup oraz Txiki Begiristain. Zespó? Cruyffa stanowi? now? jako?? w ?wiecie futbolu. Ofensywny styl, podania z zamkni?tymi oczami lub pi?tk?, atakuj?cy obro?cy strzelaj?cy gole to by?o co? nowego.

Ekipa Cruyffa nie nale?a?a przy tym do anio?ków. Wszyscy pami?taj? wybuchowy charakter Christo Stoichkova, który by? prawdziwym kolekcjonerem ?ó?tych kartek. Oprócz tego cz?sto krzycza? na partnerów, ale wszystko to przynosi?o efekty. Podczas trzech pierwszych sezonów oprócz zdobycia Mistrzostw Hiszpanii by? jej najlepszym strzelcem.

Wiele, je?li nie najwi?cej zale?a?o od kapitana Jose Marii Bakero. Kto wie czy je?li s?ynny Bask nie zdoby? gola przeciwko Kaiserslautern Koeman kiedykolwiek mia?by szans? zdoby? gola decyduj?cego o triumfie w tej imprezie.

Gdy zacz?? si? sezon 1990/91 tylko Zubizarreta 'prze?y?' ze sk?adu, jaki w 1988 obj?? Cruyff. Od sezonu 1990/91 do 1993/94 Zubizarreta opu?ci? tylko cztery spotkania Barcelony. Tak jak Bakero i Begiristain z Realu Sociedad , inn? par? sprowadzona przez Cruyffa zaraz na pocz?tku kadencji by?a para zawodników Atletico Julio Salinas oraz Eusebio. Salinas zdoby? 152 gole w 303 meczach, a jego stosunki z Cruyffem mo?na okre?li? jako 'mi?o?? i nienawi??'.

Na prawym skrzydle szala? Goikoetxea, a jego ?wietne rajdy by?y g?ówn? broni? dru?yny, która w 1991 roku zdoby?a mistrzostwo. Romario w jednym jedynym sezonie potrafi? zdoby? 30 goli, z czego przynajmniej po?owa by?a pierwszej jako?ci. Czo?ow? postaci? dru?yny by? Guillermo Amor, wychowanek Masii, jedyny gracz, który towarzyszy? Cruyffowi przez osiem sp?dzonych w Barcelonie sezonów. Mimo, ?e by? typowym boiskowym pracusiem uda?o mu si? zdoby? 91 goli w 560 meczach. Znakomicie uzupe?nia? typowego katalo?skiego 'defensywnego rozgrywaj?cego' Pepa Guardiol?.

Oprócz Koemana w obronie grali Sergi i Ferrer, nazywani koszmarami skrzyd?owych. Sami nierzadko w??czali si? do ofensywy, potrafili przeprowadzi? kilkudziesi?ciometrowe rajdy by wspomóc kolegów w ataku.

Niestety ostatnie dwa sezony w Barcelonie nie by?y tak owocne dla Holendra jak poprzednie. Barcy nie uda?o si? zdoby? ju? ani jednego tytu?u. Klub stan?? na kraw?dzi. Ostatni sezon Cruyffa by? tragiczny. Barcelonie po raz pierwszy od swoich pocz?tków grozi?o niezakfalifikowanie si? do europejskich pucharów. Na ca?e szcz??cie honor dru?yny i trenera uratowa? jego syn, Jordi, strzelaj?c na San Mames bramk?, po której cala Katalonia odetchn??a z ulga. W rezultacie star? pomi?dzy trenerem a prezydentem Josep'em Lluís'em Núnez'em, Cruyff opu?ci? klub tylnymi drzwiami.

Do dzisiaj pozostaje "bezrobotny", cho? mo?e przebiera? w licznych ofertach. W 2002 roku mówi?o si?, ze obejmie reprezentacje Holandii, bo tylko on jest w stanie odbudowa? morale "Oranje" po przegranych eliminacjach MS. Wci?? jednak pozostaje nieugi?ty, poniewa? uwa?a, ze zawód trenera jest jednym z najbardziej stresuj?cych. W wywiadzie przeprowadzonym przez holenderski magazyn pi?karski " Voetbal International", w roku 50. urodzin pi?karza - 1997, Cruyff wyzna?, ze bardzo odpowiada mu obecny styl ?ycia. "Jako pi?karz czy trener zespo?ów licz?cych si? na arenie mi?dzynarodowej nie mi??em ?ycia prywatnego. Teraz mam czas dla mojej ?ony, Danny, moich dzieci, Chantal, Susila i Jordi, i kilkorga wnucz?t. Mam tez czas na granie w golfa. Futbol nie ma ju? dla mnie tajemnic. Mam nadzieje, ze ten pi?kny sport nie zostanie zniszczony przez agresywnych kibiców, dzia?aczy, którzy potrafi? my?le? wy??cznie o sobie, i pi?karzy, którzy w k?ótniach z kolegami stosuj? argument pi??ci. Pi?ka no?na jest mi zbyt droga, bym móg? spokojnie na to patrze?".

W ka?dej chwili, gdyby tylko zechcia?, otrzyma?by stanowisko dyrektora sportowego, z olbrzymim zakresem w?adzy. Pewne jest te? to, ?e gdyby zdecydowa? si? wystartowa? w wyborach na prezydenta klubu, wygra?by w cuglach. Nic dziwnego, ?e wszyscy kandydaci na to stanowisko zabiegaj? o jego poparcie. B?ogos?awie?stwo Boskiego ma tak? si??, jak? mia?oby w Polsce poparcie papie?a udzielone kandydatowi na jakie? wa?ne stanowisko pa?stwowe.

Potwierdzi?o si? to podczas wyborów prezydenckich w 2003 roku. Cruyff opowiedzia? si? po stronie ugrupowania Elefant Bleu (Niebieski S?o?) i swojego dobrego znajomego, Joana Laporty. Ten wygra? z olbrzymi? przewag? nad rywalami. Socios Barcy g?osowali na Laport?, gdy? liczyli, ?e kiedy zostanie szefem, to tak naprawd? pe?n?, acz nieformaln? w?adz? przejmie Cruyff. A wtedy natychmiast wróc? z?ote czasy. Dobitnie wyrazi? to popularny publicysta Barcelo?skiego dziennika "Sport" Josep Casanovas: "Wierzymy, ?e Cruyff wska?e w?a?ciw? drog? i prezydentowi, i nieopierzonemu trenerowi Frankowi Rijkaardowi." Bo to oczywi?cie Cruyff zadecydowa? o powierzeniu zespo?u rodakowi.

Mia?o by? pi?knie, a tymczasem Barcelonie wiod?o si? w lidze raczej kiepsko - straci?a szans? na tytu? mistrza Hiszpanii. Cruyff broni? wyj?tkowo nieudolnego w roli trenera Rijkaarda: - To nie on jest odpowiedzialny za s?abe wyniki, lecz pi?karze, którym brakuje mentalno?ci zwyci?zców -ocenia. - Trzeba sprowadzi? nowych graczy.

Katalo?scy kibice, a za nimi media, Ju? od dawna krytykowa?y Laport? i Rijkaarda, natomiast Cruyff pozostawa? nietykalny. Do czasu. Dobra? mu si? do skóry nie byle kto, bo Miguel Bernardo Bianchetti, czyli Migueli, cz?owiek, który rozegra? najwi?cej meczów w koszulce w granatowo-czerwone pasy. Ten ?wietny obro?ca w latach 1973-89 wyst?pi? w 649 spo­tkaniach Barcelony! W latach 90. przez krótki czas znajdowa? si? w sztabie szkoleniowym, a potem zosta? stronnikiem kandydata na prezydenta Joana Castellsa.

W czasach kariery pi?karskiej Migueli nosi? przydomek Tarzan, a to ze wzgl?du na si?? fizyczn? i odwag?. Teraz te? si? ni? wykaza?. W popularnym telewizyjnym programie "Minut Zero" w stacji TV3 najpierw zaatakowa? Laport?. Wypomnia? prezydentowi, ?e w trakcie kampanii wyborczej du?o mówi? o sprowadzeniu Davida Beckhama, a nic nie wspomnia? o podwy?szeniu o czterdzie?ci procent cen karnetów, co nast?pi?o, gdy obj?? w?adz?. Potem przeszed? do Boskiego Johana: - S?abe wyniki zespo?u w tym sezonie s? win? Cruyffa. Holender jak zwykle rzuci? kamie? (Migueli mia? tu na my?li Rijkaarda), a nast?pnie schowa? r?ce. Prosz? zobaczy?, ?e nikt, kto zna Johana bli?ej, ?aden kolega, z boiska, nie zalicza si? do grona jego przy­jació?. Nale?y zburzy? mit Cruyffa jako tego, który sam zbudowa? w Barcelonie dream team. A na pewno nale?y za?o?y?, i ?e wi?cej mu si? to nie uda.

Co na to Cruyff? Nic. Od d?u?szego czasu nie by?o go w Barcelonie. Jak zwykle podró?owa?. W ostatnich miesi?cach 2003 roku go?ci? w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych oraz w Szkocji, gdzie zrobiono mu zdj?cie podczas gry w golfa. Teraz wygrzewa si? gdzie? nad ciep?ym morzem. W obronie ojca stan??, zatem syn Jordi, obecnie gracz Espanyolu Barcelona. - Odczepcie si? od taty - powiedzia?. - On tylko po przyjacielsku doradza prezydentowi i trenerowi Barcelony, kiedy o to prosz?. Czy to ?le? Niech nikt nie spodziewa si? te?, ?e gdy wróci z wakacji odpowie Migueliemu. Ojciec jest ponad takie polemiki...

17 maja 2006 roku w Pary?u okaza?o si? ?e jak zwykle Johan mia? racj?. FC Barcelona wygra?a z Arsenalem w finale Ligi Mistrzów 2:1. Cruyff gratulowa? dru?ynie zwyci?stwa, oraz "swojemu" trenerowi, Rijkaardowi.

Mimo ze nie by? mistrzem ?wiata, ani "pomnikowym" idolem, Królewski Holenderski Zwi?zek Pi?karski przyzna? mu, w 1989 r., tytu? Pi?karza Stulecia Europy. Nazywano go tez pi?karzem Roku 2000, tak bardzo wyprzedzi? swa epok?. Superpuchar Holandii nazwany jest jego imieniem. Uhonorowa? go tak?e Ajax: na nowym stadionie ArenA, ods?oni?to jego portret, a minister kultury, Aad Nuis opublikowa? ode na jego cze?? w jednym z czasopism pi?karskich. On sam nie ma w?tpliwo?ci, ze zaszczyty, jakie a niego spad?y, s?usznie si? mu nale??. "My?l?, ze by?em najbardziej kompletnym na ?wiecie pi?karzem" - zauwa?y? nieskromnie w jednym z wywiadów.

Na li?cie jego ukochanych klubów pierwszy jest Ajax, ale na li?cie najpi?kniejszych stadionów nr 1 ma barcelo?ski Camp Nou. Kiedy odpoczywa od pi?ki, wtedy najch?tniej s?ucha Nat King Cole'a i The Beatles albo ogl?da obrazy Van Gogha. Z dzie? ?wiatowej kinematografii najbardziej ceni "Ojca chrzestnego". Chyba ma co? w sobie z niego...

Autor: Sebastian Wójcik; ?ród?o: w?asne


Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl