zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093632{main}( )../index.php:0
20.0019189744mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093632{main}( )../index.php:0
20.0020189744mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Wspó?praca

Barça Serwis og?asza nabór do redakcji. Poszukujemy ludzi, którzy zaanga?owaliby si? w aktywn? prac? na stronie. Pragniemy pozyska? grup? ludzi na wiele stanowisk.

Ch?tnych prosimy o zaznajomienie si? z poni?szym tekstem. B?dziemy rozmawia? tylko z osobami, którym naprawd? zale?y na rozwoju serwisu oraz lud?mi, którzy spe?niaj? warunki, o których piszemy. Prosimy wi?c, aby zg?aszali si? tylko ci, którzy naprawd? chc? nale?e? do redakcji i posiadaj? odpowiednie umiej?tno?ci.

Ch?tnych, którzy spe?niaj? kryteria, prosimy o kontakt na Gadu-Gadu pod numerem 5236378

Kogo szukamy?

T?umaczenie newsów, relacje na ?ywo, zapowiedzi i relacje pomeczowe, zapowiedzi i podsumowania kolejek – poszukujemy osób, które nie maj? ?adnych problemów z poprawnym formu?owaniem zda?. Redaktor przygotowuj?cy aktualno?ci powinien by? zaanga?owany w to, co robi. Powinien sprawnie pos?ugiwa? si? j?zykiem angielskim lub hiszpa?skim, aby t?umaczy? teksty z zagranicznych serwisów (oczywi?cie przeró?ne t?umacze te? wchodz? w gr?, je?eli potrafi nimi odpowiednio pos?ugiwa?). Od redaktora newsów oczekujemy du?ej aktywno?ci. Je?li znasz inny j?zyk obcy, skontaktuj si? z nami, by? mo?e dla Ciebie równie? znajdzie si? miejsce w redakcji. Chcieliby?my, aby osoba redaguj?ca aktualno?ci kilka razy dziennie t?umaczy?a teksty z zagranicznych serwisów. Redaktor newsów powinien te? posiada? umiej?tno?? pisania sprawozda? meczowych, a tak?e zapowiedzi spotka?. Cenimy sobie osoby, które po?wi?caj? swój czas i czasami nawet do pó?nych godzin przygotowuj? obszerne relacje z meczów. Osoba taka powinna te? potrafi? przygotowywa? zapowiedzi oraz podsumowania kolejek ligi hiszpa?skiej, Champions League oraz pozosta?ych rozgrywek. Osoby dobrze znaj?ce j?zyk angielski lub hiszpa?ski, a tak?e ci, którzy maj? dost?p do meczów za po?rednictwem komputera (karta telewizyjna) mog? prowadzi? relacje minuta po minucie ze spotka? Barcelony. W tym przypadku wymagane jest du?e po?wi?cenie ze strony redaktorów i spe?nianie jednego z powy?ej opisanych warunków.

Felietony – oprócz redaktorów newsów, szukamy te? osób na inne stanowisko. Felietonista, podobnie jak newsman, nie powinien mie? problemów z poprawnym formu?owaniem zda?, powinien posiada? bogat? wiedz? na temat Barcelony, a tak?e talent do pisania tego typu tekstów. Taka osoba sama musi pisa? artyku?y w oparciu o w?asn? wiedz?. Od felietonisty oczekujemy mniejszej ilo?ci tekstów ni? od redaktorów newsów, jednak liczymy te? na aktywn? postaw? i prac? na rzecz serwisu.

Przegl?d prasy – osoba na to stanowisko zajmuje si? ?ledzeniem prasy i wychwytywaniu ciekawych artyku?ów dotycz?cych Barcelony. Zadaniem redaktora jest przepisywanie tekstów powi?zanych z dru?yn? Franka Rijkaarda z popularnych w naszym kraju dzienników, tygodników i miesi?czników. Od osoby zajmuj?cej si? przegl?dem prasy oczekujemy w miar? du?ej aktywno?ci i niemniejszego zaanga?owania.

Sylwetki zawodników i innych – potrzebujemy osób, które pisa?yby biografie obecnych i by?ych zawodników Barcelony. Redaktorzy zajmuj?cy si? sylwetkami pi?karzy powinny albo zna? jaki? j?zyk obcy (angielski lub hiszpa?ski), aby t?umaczy? teksty z zagranicznych stron, albo posiada? du?? wiedz? na temat zawodników i umiej?tno?? wykorzystywania informacji. Taka osoba nie mo?e mie? ?adnych problemów z poprawnym formu?owaniem zda?. Od redaktorów oczekujemy dobrych i obszernych tekstów. Oczywi?cie oprócz biografii pi?karzy oraz by?ych graczy, mo?na pisa? tak?e teksty po?wi?cone trenerom, cz?onkom zarz?du oraz wszystkim innym, którzy opu?cili ju? klub z Katalonii.

Moderator forum dyskusyjnego – szukamy równie? osób, które pomog?yby w moderowaniu naszego forum. Je?li chcesz zosta? moderatorem, zarejestruj si? na forum dyskusyjnym, prowad? ciekawe dyskusje z innymi u?ytkownikami, wykazuj si? odpowiednimi zdolno?ciami, a na pewno do??czysz do tego ?cis?ego grona trzymaj?cych w?adz?.

Nagrywanie bramek i tworzenie skrótów – bardzo potrzebna jest nam osoba, albo nawet grupa osób, która ma dost?p do wszystkich spotka? Barcelony i potrafi wycina? gole z meczów, a tak?e najciekawsze momenty, akcje i zagrania poszczególnych graczy. Interesuje nas nagrywanie filmów, a nie znajdywanie ich na innych witrynach. Poszukujemy te? osób, które tworzy?yby kilkuminutowe skróty z meczów Katalo?czyków, w której znajdowa?yby si? to wszystko, o czym pisali?my powy?ej.

Kompilacje – potrzebne s? te? osoby, które sprawnie pos?uguj? si? programami do montowania filmów i potrafi? tworzy? w?asne kompilacje. Zale?y nam na zaawansowanych osobach, które maj? ju? pewne do?wiadczenie i maj? spore umiej?tno?ci. Najch?tniej przyjmiemy ch?tnych, którzy opanowali program Sony Vegas.

Tapety – bardzo potrzebne s? te? osoby, które s? w stanie co kilka dni tworzy? tapety dla naszego serwisu. Zale?y nam na osobach zaawansowanych, które d?ugo ju? zajmuj? si? grafik?. Osoba tworz?ca tapety dla Barça Serwis powinna by? zaanga?owana w to, co robi.


Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl