zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093680{main}( )../index.php:0
20.0025189792mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093680{main}( )../index.php:0
20.0026189792mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Aktualności
Vilanova: „Jestem dumny z tej dru?yny”
22.07.2008 | 17:35:32 | dodał: Jakub Matyja

Tito Vilanova b?dzie ju? drugi sezon z rz?du asystentem Josepa Guardioli, tym razem obaj poprowadz? jednak pierwsz? dru?yn? Barcelony. Poni?ej prezentujemy zapis wywiadu jakiego udzieli? on telewizji Barca TV oraz oficjalnej stronie klubu.

Jakie ma Pan wra?enia po pierwszym tygodniu treningów z pierwszym sk?adem?

„Bardzo dobre. To nasz pierwszy kontakt z tymi pi?karzami i musieli oni przywykn?? do metod jakie stosujemy na treningach i po za nimi. Wszyscy s? gotowi do pracy i jeste?my z tego zadowoleni”.

Czy bardziej skupiali?cie si? na treningu fizycznym czy taktycznym?

„Na pocz?tku przygotowa? zawsze najbardziej istotn? kwesti? jest przygotowanie fizyczne, chocia? po?wi?cili?my tak?e nieco czasu na taktyk? – g?ównie ?wiczenia z pi?k?, drybling, gra pozycyjna. Pracowali?my te? mocno nad wpojeniem pi?karzom naszej filozofii gry”.

Pep Guardiola powiedzia? kilkakrotnie, ?e kibice b?d? mogli by? dumni z tej dru?yny, gdy? pi?karze b?d? zostawia? serce na boisku. Czy mimo, ?e nie odby? si? jeszcze ?aden mecz, mo?emy by? dumni z tego pierwszego tygodnia?

„Tak, ju? jeste?my, nawet bardziej ni? si? spodziewali?my. Nie musieli?my korygowa? obci??e? treningowych i wymaga? wobec graczy. To jest grupa m?odych, ch?tnych do pracy ludzi. Dlatego treningi s? ca?y czas na tym samy poziomie – jest ci??ko, oni musz? przychodzi? codziennie do klubu i dawa? z siebie wszystko, ale jednocze?nie na treningach jest wspania?a atmosfera, co tym bardziej wp?ywa na jako?? wykonywanych ?wicze?”.

Wprowadzili?cie kilka nowych zasad, mi?dzy innymi przenie?li?cie treningi z La Masii na Miniestadi…

„By?oby wspaniale, gdyby?my mieli do dyspozycji 4-5 boisk treningowych, tak jak to ma miejsce w Ciudad Deportiva. Tam jest wspaniale, cho? mo?e brakuje kilku elementów niezb?dnych dla graczy pierwszej dru?yny. Trenuj?c w La Masii dru?yna osi?gn??a du?e post?py i sukcesy, ale spory dystans pomi?dzy o?rodkiem i klubem, a tak?e sposób prowadzenia przez nas treningów wp?yn?? na decyzj? o przeniesieniu zaj?? na Miniestadi. Staramy si? pomi?dzy ?wiczeniami da? pi?karzom troch? czasu na odpoczynek i napicie si? wody, a w La Masii jest to utrudnione, gdy? nie ma tam zbyt wiele miejsca i tracimy czas na przestawianie pacho?ków i p?otków. Na Mini nie musimy tego robi?, chocia? te? nie jest idealnie, tak jak na Ciudad Deportiva, gdzie s? dwa boiska. Staramy si? wykorzysta? jak najintensywniej czas, który pi?karze sp?dzaj? na murawie, jednocze?nie ich nie przem?czaj?c”.

Jakie s? cele na ten tydzie? w Szkocji?

Przez pierwszy tydzie? skupiali?my si? bardziej na defensywie, teraz wi?cej trenowa? b?dziemy akcje ofensywne, operowanie pi?k? itp. Jak dot?d pi?karze musieli przywykn?? do typowego podczas przygotowa? bólu i drobnych urazów, dlatego dopiero teraz b?dziemy mogli popracowa? nieco ci??ej i intensywniej. Po za tym rozegramy pierwsze mecze, a to jest to co pi?karze kochaj? najbardziej, szczególnie po kilku dniach sp?dzonych tylko na treningach. W drugim tygodniu jeszcze mocniej skupimy si? na aspektach fizycznych co pozwoli pi?karzom w d?u?szej perspektywie poczu? si? lepiej, ból spowodowany roztrenowaniem powinien w najbli?szym czasie wreszcie min??”.

Zagracie na Wyspach dwa spotkania i ludzie pragn? przekona? si? jak b?dzie gra? Barcelona Pepa Guardioli. Czy zobaczymy ju? ten nowy styl, czy jest na to jeszcze za wcze?nie?

„Wiele rzeczy zmienia si? wraz z up?ywaj?cymi latami. Kiedy? kibice nie mogli ogl?da? przedsezonowych sparingów, a Puchar Gampera by? pierwsz? okazj? do zobaczenia dru?yny przed nowym sezonem. Teraz to si? zmieni?o, niemal z ka?dego towarzyskiego meczu mamy w telewizji transmisj?, nie ma znaczenia gdzie si? on odbywa. Czasami ludzie oczekuj?, ?e zagramy tak jak mamy zamiar si? prezentowa? w pa?dzierniku czy listopadzie, a przecie? doszli nowi zawodnicy, nowy trener, nowe metody treningu. To niemo?liwe, by?my ju? teraz byli w optymalnej formie, po za tym przecie? w pierwszym tygodniu nie wszyscy pi?karze byli do naszej dyspozycji. Kibice mog? zobaczy? jak prezentujemy si? teraz i oceni? pó?niej czy si? poprawili?my”.

Niedawno powiedzia? Pan, ?e zamierzacie wprowadzi? elementy zabawy do treningów. Czy tournee w Szkocji jest cz??ci? tych nowych metod, zapobiegaj?cych nudzie?

„My?l?, ?e jednym z czynników, który zdecydowa? o wyborze tego kraju jest klimat i temperatury. Mamy ?rodek lata, w Barcelonie jest bardzo gor?co, lepiej gra? sparingi w miejscach, gdzie temperatury s? przyja?niejsze”.

Po tym jak gra? Pan w juniorskich zespo?ach Barcy, w 2007 roku zosta? asystentem w Barcie B, a ju? po roku pracuje Pan z pierwszym zespo?em. Jak wra?enia?

„To jest jak sen, nie mog? uwierzy?, ?e wszystko dzieje si? tak szybko. Jestem w Barcie od ma?ego dziecka, trenowa?em tutaj m?odzie?owe dru?yny, potem pracowa?em w kilku miejscach, a teraz jestem z powrotem. To si? dzieje bardzo szybko, ale tak ju? jest w pi?karskim ?yciu – jeste? w jednym miejscu, potem w drugim, grasz w pierwszej lidze, by po chwili wyst?powa? na zapleczu ekstraklasy i tak dalej. Najwa?niejsze, ?e Pep mi ufa i liczy na moj? pomoc. Wiem, ?e wokó? niego by?o wielu ekspertów, chc?cych z nim pracowa?, wi?c fakt, ?e wybra? w?a?nie mnie sprawi? mi niezwyk?? przyjemno??, ale jednocze?nie sprawi?, ?e na moich barkach spoczywa odpowiedzialno??. Mo?liwo?? trenowania pierwszego zespo?u w tak wielkim klubie jak Barcelona jest bardzo ekscytuj?ca, szczególnie gdy pomy?l?, ilu ludzi chcia?oby by? na moim miejscu. Dlatego jestem szcz??liwy”.

Mówi?o si?, ?e po obj?ciu posady trenera pierwszego zespo?u, Pep Guardiola mo?e wybra? na swojego asystenta kogo? innego, ale ostatecznie pad?o na Pana. Czy od pocz?tku wspó?pracy w Barcie B planowali?cie d?ugoterminowe partnerstwo?

„W dzisiejszych czasach nigdy nie mo?na by? pewnym jak d?ugo dany zwi?zek przetrwa… (?miech). Zawsze mówi?em mu, ?e mo?e zrobi? co zechce, nie mia?bym mu za z?e, gdyby wybra? do wspó?pracy kogo? innego. On jest tym, który decyduje, w takim partnerstwie ka?dy musi dzia?a? ochoczo, a nie dlatego, ?e jest przez kogo? zmuszany. Dlatego wiem, ?e od pocz?tku on by? do mnie przekonany i ciesz? si? z tego. Ale gdyby by?o odwrotnie nie by?oby ?adnego problemu z mojej strony”.

Jakie ma Pan obowi?zki w zwi?zku z piastowan? funkcj??

„Czasami ludzie my?l?, ?e trener jego asystent s? jak ?li policjanci, a to nie tak. Trzeba by? szczerym w kontaktach z pi?karzami, szanowa? ich, a wtedy oni b?d? w ciebie wierzy?. To nie jest te? tak, ?e asystent na treningach nic nie mówi, a wszystko musi robi? pierwszy trener. Gdy zawodnicy ?wicz?, obaj musimy ich kontrolowa? i korygowa? to co robi?. Wiadomo, ze pierwszy trener rz?dzi i podejmuje ostateczne decyzje, ale to nie przeszkadza asystentowi wydawa? polece? pi?karzom. Jest wystarczaj?co du?o pracy dla dwóch osób, cho? ostatecznie oczywi?cie to trener ponosi odpowiedzialno?? za dru?yn?”.

Źródło: FC Barcelona.com
[7 komentarzy] [Dodaj komentarz]

Reklama
Nabór do redakcji BS
Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl