zapamiętaj
rejestracja »
In EnglishPolski
Forum dyskusyjneChatRadioLiga typerówRelacje na żywoGaleria zdjęć

 NAJBLIŻSZY22.01.2012
 – 
Málaga - Barça
POPRZEDNI18.01.2012
 1:2 
Real - Barça
OSTATNIE TEMATY
No database selected
( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 381
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093680{main}( )../index.php:0
20.0027189792mysql_fetch_array ( )../index.php:381


( ! ) Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/html/barcaserwis/index.php on line 392
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.000093680{main}( )../index.php:0
20.0028189792mysql_fetch_array ( )../index.php:392
Reklama
Sklep pi?karski FC Barcelona Nike
Aktualności
'El Magico' - zaczaruj nas jeszcze raz!
27.02.2008 | 16:32:49 | dodał:

Rok 2003 jest rokiem szczególnym w najnowszej historii klubu pi?karskiego FC Barcelona. To rok wielkich przemian, jakie przechodzi? wtedy zespó? ze stolicy Katalonii. Owe wielkie zmiany zapocz?tkowa?y wybory nowego prezydenta, do których doj?? musia?o, a dosz?o i tak zbyt pó?no. Kiedy w latach 2000-2003, funkcj? prezesa Barcy piastowa? Joan Gaspart, ta nie do??, ?e nie zdoby?a ?adnego trofeum, to w dodatku popad?a w gigantyczne d?ugi, spowodowane mi?dzy innymi nierozs?dn? polityk? transferow? i zawieraniem nieprzyzwoicie wysokich kontraktów z pi?karzami, którzy do?? szybko udowadniali, ?e na Camp Nou znale?? si? nie powinni. Wybory wygra? m?ody prawnik, Joan Laporta. Od pierwszych dni swojej prezydentury postanowi? ostro wzi?? si? do pracy i uzdrawiania "Dumy Katalonii"...

Lekarstwem na wszelkie niepowodzenia Barcelony oraz d?ugi zaci?gni?te przez jego poprzednika mia?y sta? si? sukcesy sportowe. Te, jak wiadomo, nie bior? si? znik?d. Trzeba by?o zatem przeprowadzi? rewolucj? kadrow?. Laporta by? w stanie wy?o?y? naprawd? wielkie pieni?dze na pi?karza, który pomóg?by mu w realizacji jego celu. Pocz?tkowo mia? nim by? David Beckham, lecz do transferu Anglika nie dosz?o, gdy? wola? on gra? w Realu. Trzeba by?o szybko ?ci?gn?? gwiazd? ?wiatowego formatu, by nie zosta? okrzykni?tym przez cules - nies?ownym. Laporta postawi? na Brazylijczyka Ronaldinho, którego sytuacja w dotychczasowym klubie, Paris Saint Germain, nie wygl?da?a zbyt kolorowo. Przysz?y uzdrowiciel kosztowa? Barcelon? 25 milionów euro.

Ronaldinho w Barcelonie

Ronaldinho mia? wówczas opini? pi?karza nieprzewidywalnego, nieprzeci?tnego, ale równie? posiadaj?cego do?? trudny charakter, tote? cz??? kibiców obawia?a si?, czy ten nadaje si? do roli nowego lidera dru?yny. Po pierwszym meczu Ronniego na Camp Nou, w?tpliwo?ci zosta?y rozwiane. Katalo?czycy podejmowali w ramach drugiej kolejki ligowej Sevill?. Go?cie ju? w 10 minucie spotkania obj?li prowadzenie, za spraw? José Antonio Reyesa. Dopiero po przerwie wynik na 1-1 ustali? Ronaldinho. Mo?na powiedzie?: "I co w tym takiego niezwyk?ego? Przecie? pi?karz jest po to, by strzela? gole!". To prawda, lecz takiego gola, jak ten strzelony przez Ronaldinho, nie potrafi strzeli? byle kto. Nowa "dziesi?tka" Barcy przej??a pi?k? na po?owie boiska, min??a efektownie dwóch rywali, po czym odda?a atomowe uderzenie z okolicy 30 metra boiska. Pi?ka po odbiciu od poprzeczki znalaz?a drog? do bramki, a na trybunach Camp Nou zakot?owa?o si? z rado?ci.Ronaldinho regularnie strzela? gole i mimo, ?e czasem brakowa?o mu jeszcze zgrania z kolegami z dru?yny, którzy nie zawsze potrafili nad??y? za jego tokiem my?lenia, powoli stawa?o si? jasne, ?e to odpowiedni cz?owiek, na odpowiednim miejscu. Pierwsza po?owa sezonu sta?a wi?c pod znakiem "uczenia si? siebie nawzajem". Barca doznawa?a w tym czasie sromotnych pora?ek, trac?c szanse na zdobycie upragnionego mistrzostwa Hiszpanii. W drugiej jego cz??ci Katalo?czycy, pod wodz? Ronaldinho, osi?gn?li jednak to, na co tak d?ugo pracowali. Kiedy po pora?ce w Gran Derbi na Camp Nou Barca traci?a do lidera trzyna?cie punktów, nikomu nie przysz?o by do g?owy, ?e b?dzie j? sta? na walk? o mistrzostwo. Sztuka ta si? nie uda?a, lecz Barca uzyska?a rekordow? liczb? kolejnych zwyci?stw z rz?du, której nie przerwa?o nawet kolejne Gran Derbi w Madrycie. Na cztery minuty przed ko?cem meczu na tablicy Santiago Bernabeu widnia? jeszcze remis. W tym momencie b?ysn?? Ronaldinho, który zagra? lobem ponad defensyw? Realu, do wychodz?cego na pozycj? Xaviego, który pokona? Ikera Casillasa. Druga lokata na finiszu rozgrywek, ale wa?niejsze wtedy by?o to, ?e Real by? ni?ej. Brazylijski artysta zosta? wyró?niony pod koniec 2004 roku nagrod? Pi?karza Roku w plebiscycie FIFA.

Sezon 2004/2005

Ronaldinho, wsparty transferami kolejnych doskona?ych graczy, jak cho?by Deco i Eto'o, tchn?? w Barcelon? nowego ducha i stworzy? z niej najpi?kniej graj?c? dru?yn? w Europie. To poci?ga?o stopniowo za sob? sukces marketingowy, bowiem koszulki z jego nazwiskiem sprzedawa?y si? jak ?wie?e bu?eczki, a kibice jeszcze ch?tniej przychodzili na mecze.

Po dziesi?ciu kolejkach nast?pnego sezonu, Barcelona mia?a siedem punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem, a zespo?em Franka Rijkaarda zachwycali si? dos?ownie wszyscy. "Królewscy" liczyli na zmniejszenie straty punktowej w bezpo?rednim pojedynku, lecz srogo si? zawiedli. Brazylijczyk poprowadzi? swoj? dru?yn? do efektownego zwyci?stwa nad odwiecznym rywalem 3-0. Po meczu 36. kolejki Katalo?czycy mogli si? cieszy? z jak?e d?ugo oczekiwanego mistrzostwa Hiszpanii i nikt nie mia? najmniejszych w?tpliwo?ci, czyja to zas?uga.Campeones, campeones...


Pi?kne bramki, podania, odgrywanie pi?ki plecami, efektowne dryblingi oraz sztuczki techniczne uczyni?y z Ronaldinho najwi?kszego pi?karza globu. Ile razy byli?my ?wiadkami sytuacji, gdy obro?ca dru?yny przeciwnej potyka? si? o w?asne nogi chc?c zatrzyma? Brazylijczyka. Jednym z najbardziej nietypowych zagra? 'el Magico' jest "no-look pass". Je?li chodzi o to zagranie, Ronaldinho doczeka? si? niezliczonej ilo?ci marnych na?ladowców, bowiem jeszcze ?aden z nich nie potrafi? tego zrobi? w sposób tak naturalny jak on.

Katalo?czycy coraz wi?cej znaczyli te? w Champions League, jednak nie uda?o im si? zaj?? dalej ni? tylko do 1/8 fina?u. Pokazali jednak w tamtych rozgrywkach pi?kny football, którego, przyk?adowo, brutalnie graj?ca Chelsea - mog?aby im jedynie pozazdro?ci?.Sezon 2005/2006

Ten by? jeszcze bardziej udany, zarówno dla samego Ronaldinho, jak równie? ca?ej Barcelony. Po do?? przeci?tnym pocz?tku, rozp?dzona katalo?ska maszyna rozje?d?a?a na swojej drodze ka?dego kto o?mieli? si? na niej stan??, a Ronaldinho by? jej motorem nap?dowym. Przed dwunast? kolejk? sensacyjnym liderem by? zespó? Osasuny, a Barcelona jecha?a na Bernabeu. Mecz zaczyna? si? o godzinie 20, a o 22 Barca by?a ju? pierwsza w tabeli! Najpierw Eto'o, a potem dwukrotnie Ronaldinho, pokonywali bezradnego Casillasa. R10 przy obu bramkach o?mieszy? defensyw? rywala. Prowadzenia Katalo?czycy nie oddali ju? do ko?ca sezonu, zdobywaj?c drugi z rz?du tytu? mistrzowski. Prócz tego tytu?u, zespo?owi Franka Rijkaarda uda?o si? po raz drugi w ponad stuletniej historii klubu, wywalczy? Puchara Europy. Brazylijczyk w ca?ym turnieju da? swoim kibicom na ca?ym ?wiecie mnóstwo powodów do rado?ci. Nie sposób ich wszystkich wymieni?. Mo?na przypomnie? o golu zdobytym przeciwko Chelsea na Camp Nou, strzelonym po pi?knym rajdzie i strzale z linii pola karnego; bramce w meczu ?wier?fina?owym z Benfic? Lizbona; nonszalanckim dryblingu przeciwko Gennaro Gattuso i idealnym podaniu do Giuly'ego, którego gol da? Barcie awans do fina?u, lecz to wszystko i tak nie odda wk?adu, jaki ten pi?karz wniós? do dru?yny.Enttäuschung

Sezon zako?czy? si? zatem dla Barcelony niezwykle pomy?lnie. Jej najwi?ksza gwiazda - Ronaldinho - poprowadzi?a j? do tryumfu w rozgrywkach krajowych i europejskich. Zawodnik gra? non stop na najwy?szych obrotach, niemal bez odpoczynku, bowiem bez niego, zwyci?stwa Barcy, nie by?y ju? tak oczywiste. Po sezonie nie by?o jednak czasu na regeneracj? si?, bowiem przed zawodnikiem sta?o kolejne wyzwanie - niemiecki Mundial.

Jak na ka?dym turnieju Mistrzostw ?wiata faworytem byli Canarinhos. Podopieczni Carlosa Alberto Parreiry trafili do grupy razem z Australi?, Japoni? oraz Chorwacj?. Wszystkie trzy mecze grupowe Brazylijczycy wygrali, jednak udzia? Ronaldinho, delikatnie rzecz ujmuj?c, nale?y okre?li? jako "znikomy". Gwiazdor Barcelony nie b?yszcza? ju? tak, jak w ostatnich dwóch sezonach w klubie. Przem?czenie wyra?nie dawa?o o sobie zna?. Faz? pucharow? Brazylijczycy zacz?li od meczu z Ghan?, które równie? do?? pewnie wygrali i w którym Ronni znowu nie strzeli? gola. W ?wier?finale Francja okaza?a si? zbyt mocna dla pi?karzy kraju kawy i tak zako?czy? si? ich udzia? w imprezie.

Pi?karski ?wiat jest brutalny i pora?ka Brazylijczyków na mundialu w Niemczech wymaga?a ofiary. Wi?kszo?? dziennikarskich hien tylko czeka na drobne potkni?cie którego? z wielkich pi?karzy, aby natychmiast zrobi? z tego sensacj?. Tej przykrej sytuacji do?wiadczy? równie? Ronaldinho, którego prasa okrzykn??a winnym za niepowodzenie jego reprezentacji.

Sezon 2006/2007

To ju? swego rodzaju "tradycja", ?e sezon po Mistrzostwach ?wiata jest do?? nietypowy, poniewa? najwi?ksi pi?karze naszej planety, zm?czeni udzia?em w tym turnieju, nie zd??yli odpocz?? przed nowymi rozgrywkami, a tym samym nie graj? tak dobrze, jak przed nim. Niby to wszystko takie oczywiste i zrozumia?e, jednak, gdy gra si? w tak wielkim klubie jak FC Barcelona - niekoniecznie. Od zawodnika zak?adaj?cego koszulk? Blaugrana oczekuje si?, by ten nie schodzi? poni?ej swojego naturalnego poziomu, by ci?gle gra? na najwy?szych obrotach. To jest niemo?liwo?ci?, pr?dzej czy pó?niej ka?dego dopadnie chwila s?abo?ci... nawet takiego pi?karza jak Ronaldinho.

Mimo rosn?cego zm?czenia, na Brazylijczyku ci??y?y coraz wi?ksze wymagania, spowodowane kontuzjami podstawowych zawodników. Ci??aru tego zawodnik nie by? w stanie d?wiga?, a to by?o jedynie wod? na m?yn dla dziennikarskich rewelacji. Z czasem pi?karz sam si? chyba w tym wszystkim pogubi?. Niemo?no?? powrotu do zadowalaj?cej formy, wszechobecna krytyka spowodowa?y, ?e u?miech, którym jeszcze niedawno radowa? miliony, powoli schodzi? z jego ust. Z ka?dym dniem mówi?o si? wi?cej o jego nocnych woja?ach suto zakrapianych alkoholem, plotkach zwi?zanych z ?yciem intymnym, nadwag? i wielu innych "nowinkach". Po jednym ze spotka? dosz?o w ko?cu do niema?ej sprzeczki pomi?dzy Ronnim a innym, równie "charyzmatycznym" graczem Barcy - Samuelem Eto'o. Stosunki w szatni uleg?y pogorszeniu. Sami zawodnicy wszem i wobec og?aszali, ?e nie ma ?adnego konfliktu, lecz go?ym okiem mo?na by?o dostrzec, ?e jest inaczej. Od tego czasu zacz??o si? mówi?, ?e która? z tych indywidualno?ci b?dzie musia?a opu?ci? stolic? Katalonii. W?odarze Chelsea, Milanu czy Interu co rusz podbijali kwot? transferu za katalo?sk? gwiazd?, jednak prezydent Laporta ani my?la? o jego sprzeda?y. Sytuacja si? nie poprawia?a, Barca gra?a w kratk? i ma?o kto dostrzega?, ?e po cichu budzi si? Real Madryt. Blancos wykorzystali s?abo?? rywala i w 34. kolejce wyszli na prowadzenie w tabeli la Liga. Nie oddali go ju? do ko?ca rozgrywek, a Barcelona zamiast trzeciego z rz?du tytu?u mistrzowskiego i marzeniu o obronie Pucharu Europy, musia?a prze?kn?? gorycz pora?ki.

Sezon 2007/2008

Otrze?wiony brakiem jakiegokolwiek trofeum w poprzednim sezonie prezydent Laporta, postanowi? szybko zadzia?a? i zrobi? co?, co pozwoli od?wie?y? zespó?, którego gra stawa?a si? coraz bardziej przewidywalna. Za grube miliony do klubu przyszli nowi zawodnicy. Najwi?kszym hitem okna transferowego by?o przej?cie na Camp Nou francuskiego napastnika i notabene przyjaciela Ronaldinho, Thierry'ego Henry. Za nim przyszli Gabriel Milito, Yaya Toure, Eric Abidal. Gra Barcy ci?gle mia?a si? jednak opiera? na geniuszu Ronaldinho, który pocz?tek sezonu mia? nie najgorszy. Z czasem jednak okaza?o si?, ?e ci?gle nie potrafi on osi?gn?? formy, jak? prezentowa? dawniej, a Barcelona traci?a kolejne punkty do lideruj?cego Realu. Zdarza?y si? chwilowe przeb?yski, lecz chc?c odpowiedzie? na pytanie: "Kiedy Ronaldinho rozegra? ca?y dobry mecz?", trzeba by by?o powróci? pami?ci? do sezonu 2005/2006.

By?a to równie? trudna sytuacja dla trenera Rijkaarda, który nie do ko?ca chyba wiedzia?, jak zachowa? si? w tej sytuacji. Wystawia? on wi?c Ronaldinho w podstawowym sk?adzie, co nie przynosi?o ?adnych zmian, jak tylko coraz g?o?niejsze gwizdy katalo?skich kibiców pod adresem Brazylijczyka. I d?ugo to trwa?o, ale w ko?cu do Holendra dotar?o, ?e R10 musi zasi??? na ?awce. Pozbawiony rado?ci z gry oraz dawnej motoryki Brazylijczyk musia? dokona? wyboru: zacz?? naprawd? solidnie pracowa? nad swoj? form? fizyczn? i psychiczn? lub odej??. Póki co nieustannie zapewnia? swoich fanów, ?e nie zamierza si? nigdzie wybiera? i ?e sta? go na gr? na swoim dawnym poziomie.

Przeb?ysku owego dawnego poziomu do?wiadczyli?my w minion? ?rod?, kiedy Barcelona gra?a w Lidze Mistrzów z Celtikiem Glasgow. Ronaldinho, po raz pierwszy w tym roku desygnowany do podstawowej jedenastki, rozegra? wspania?e zawody. Widzieli?my odmienionego zawodnika, który dryblowa?, asystowa?, prowadzi? gr? wzd?u?, nie wszerz boiska, ba - walczy? nawet w defensywie. Oczywi?cie porównywa? tego z jego najwy?sz? form? jeszcze nie mo?na, lecz jako dobry prognostyk - owszem. Kto? powie, ?e jeden mecz nie zmienia niczego. I ma ?wi?t? racj?, ale ten jeden mecz przywraca nadzieje kibicom, ?e b?d? oni jeszcze ogl?da? Ronniego sprzed dwóch lat. Nasza rola w tym wszystkim jest taka, by wykazywa? si? wi?kszym zrozumieniem i wsparciem. Wypisywanie po ka?dym jego s?abszym wyst?pie, ?e nale?y go sprzeda? za drobne pieni?dze do innego klubu, czy ?e "on ju? si? sko?czy?" do niczego nie prowadz?, a jedynie pokazuj? ile jest wart dla nas pi?karz, któremu zawdzi?czamy miejsce Barcelony w dzisiejszej pi?ce no?nej. Otrzymali?my dowód na to, ?e Ronaldinho nie zapomnia? na czym polega gra w pi?k? na ?wiatowym poziomie. Pomó?my zatem 'el Magico', by ten znów móg? nas uraczy? swoim pi?karskim kunsztem.


Reklama
Nabór do redakcji BS
Główna wiadomość

Oficjalnie: Song w Barcelonie za 19 mln euro!

18.08.2012 | 18:09:30 | dodał: Rafał Ciosmak


Dziś dokładnie o godzinie 18:00 na oficjalnej stronie internetowej Barcelony pojawiła się informacja o osiągnięciu porozumienia z Arsenalem Londyn w sprawie transferu Alexa Songa....

Liczba komentarzy: 0
Pozostałe aktualności

Bramki z meczu Barcelona-Atletico Madryt w wysokiej rozdzielczości

25.12.2012 | 13:22:09 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Trafienia dla Dumy Katalonii za...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Rayo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.10.2012 | 19:20:10 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze spotkania pomiędzy Rayo a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii zanotowali: ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Deportivo-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.10.2012 | 16:42:50 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was zaległe gole z szalenie emocjonującego i co najważniejsze wygranego spotkania pomiędzy ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z Grand Derby: Barcelona vs Real Madryt w wysokiej rozdzielczości

07.10.2012 | 23:23:43 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole ze zremisowanego Grand Derby pomiędzy Barceloną a Realem Madryt.Oba trafienia dla ...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Sevilla-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

30.09.2012 | 00:22:13 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Sevillą a Barceloną. Trafienia dla Dumy Katalonii w...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Granada w wysokiej rozdzielczości

23.09.2012 | 01:04:24 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Granadą. Trafienia dla Dumy Katalonii w k...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Getafe-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

17.09.2012 | 00:45:17 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Getafe a Barceloną. Trafienia dla Dumy Kata...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Osasuna-Barcelona w wysokiej rozdzielczości

28.08.2012 | 15:30:31 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wygranego spotkania pomiędzy Osasuną a Barceloną.Obydwie bramki dla Dumy Katalo...

Liczba komentarzy: 0

Bramki z meczu Barcelona-Real Sociedad w wysokiej rozdzielczości

20.08.2012 | 18:45:30 | dodał: Tomasz Michalski
Mamy dla Was gole z wysoko wygranego spotkania pomiędzy Barceloną a Realem Sociedad.Bramki dla Barce...

Liczba komentarzy: 0

Tello od początku, Piqué, Iniesta i Alexis na ławce

19.08.2012 | 20:10:07 | dodał: Rafał Ciosmak


Tito...

Liczba komentarzy: 01.FC Barcelona58
2.Real Madryt51
3.Villarreal CF42
4.Valencia CF40
5.RCD Espanyol37
6.Athletic Club32
Zobacz pełną tabelę »

Hercules - FC Barcelona
21. kolejka ligowa
29.01.2011
UD Almería - FC Barcelona
1/2 CdR
02.02.2011


W dniu dzisiejszym nikt nie obchodzi urodzin


Sklep pi?karski FC Barcelona Nike

On-line na stronie:
Regulamin strony »"Z Realem zawsze jest tak samo. Oni nie chcieli grać z nami w piłkę nawet na własnym stadionie."

Gerard Piqué.
Sonda na BS
Czy Oriol Romeu powinien porócić latem do Barcelony?

Tak, to młody, utalentowany zawodnik, warto wydać na niego 10 milionów euro
Nie, jest niepotrzebny, mamy mnóstwo graczy na jego pozycję
Partnerzy Barca Serwis
asroma.plbocajuniors.pl